Dịch vụ 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗔𝗣𝗔𝗦𝟮𝟰𝟳 (gọi tắt là Chuyển nhanh NAPAS247) 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗺𝗮̃ 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗤𝗥 cho phép khách hàng chuyển tiền từ tài khoản của mình tới tài khoản tại một ngân hàng khác trong mạng lưới của NAPAS theo phương thức chuyển tiền nhanh 24/7 (thực hiện theo thời gian thực, 24 giờ trên/ngày và 7 ngày/tuần).

PAYON TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHUYỂN KHOẢN NHANH NAPAS247 BẰNG MÃ VietQR
PAYON TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHUYỂN KHOẢN NHANH NAPAS247 BẰNG MÃ VietQR

Việc nhận thanh toán được đơn giản hóa và chính xác thông qua thanh toán mã QR. Các cá nhân bán hàng trực tuyến, đơn vị kinh doanh hộ gia đình, tiểu thương đều có thể nhận thanh toán bằng cách gửi link thanh toán PayOn cho người mua, người mua chỉ cần truy cập link 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗼𝗮́𝗻 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗤𝗥 – 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 để tiến hành tạo mã.

Với người chuyển tiền bằng hình thức quét mã QR, thông tin giao dịch được xử lý tự động, chính xác, hạn chế các rủi ro nhập sai thông tin số tài khoản và ngân hàng của người nhận.

Tìm hiểu thêm và trải nghiệm ngay tại: https://payon.vn/