Thanh toán không tiếp xúc là gì?
Thanh toán không tiếp xúc là gì?

1. Thanh toán không tiếp xúc (Contactless) là gì?

Thanh toán không tiếp xúc hay còn gọi là thanh toán chạm sử dụng công nghệ không dây tầm ngắn để thực hiện các thanh toán an toàn giữa thẻ hoặc thiết bị hỗ trợ Thanh toán không tiếp xúc và thiết bị đọc thẻ thanh toán không tiếp xúc. Thẻ Visa thanh toán không tiếp xúc là một thẻ chip có ăng-ten giao tiếp tầm ngắn (near-field communication, NFC) cho phép thực hiện các thanh toán trong phạm vi gần. Khi bạn chạm thẻ Visa hoặc thiết bị hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc lên thiết bị đọc thẻ thanh toán không tiếp xúc (gần Biểu tượng thanh toán không tiếp xúc ), thanh toán của bạn sẽ được gửi đi để xác nhận.

2. biểu tượng chỉ báo thanh toán không tiếp xúc  và Biểu tượng thanh toán không tiếp xúc có nghĩa là gì?

Khi được hiển thị trên thẻ, biểu tượng thanh toán không tiếp xúc EMVCo* biểu tượng chỉ báo thanh toán không tiếp xúc có nghĩa là thẻ có khả năng Thanh toán không tiếp xúc. Khi được hiển thị tại một đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, biểu tượng thanh toán không tiếp xúc  có nghĩa là một đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ chấp nhận Thanh toán không tiếp xúc. Biểu tượng thanh toán không tiếp xúc EMVCo* Biểu tượng thanh toán không tiếp xúc là vị trí để chạm thẻ hoặc thiết bị hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc lên thiết bị đọc thẻ thanh toán để thực hiện thanh toán.

3. Làm thế nào để tôi biết được thẻ của mình có phải là thẻ có chức năng thanh toán không tiếp xúc hay không?

Tìm Chỉ báo thanh toán không tiếp xúc biểu tượng không tiếp xúc được in trên thẻ của bạn để biết, nếu thẻ của bạn có chức năng hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc.

4. Thẻ và thiết bị của tôi phải ở gần thiết bị đọc thẻ Thanh toán không tiếp xúc đến mức nào?

Thẻ hoặc thiết bị của bạn chỉ cần để gần Biểu tượng thanh toán không tiếp xúc Biểu tượng thanh toán không tiếp xúc trên thiết bị đọc thẻ trong khoảng cách từ 2,5 đến 5 cm.

5. Thực hiện thanh toán không tiếp xúc ở đâu?

Bạn có thể chạm để thanh toán với thẻ Visa hoặc thiết bị hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc ở nơi bạn nhìn thấy Biểu tượng thanh toán không tiếp xúc biểu tượng thanh toán không tiếp xúc. Bắt đầu trải nghiệm tốc độ, sự đơn giản và bảo mật của các giao dịch thanh toán không tiếp xúc hiện nay tại các đơn vị chấp nhận thanh toán không tiếp xúc, bao gồm các cửa hàng thức ăn nhanh, cửa hàng tạp hóa, nhà thuốc và nhiều nơi khác.