Chuyển đổi số trong doanh nghiệp đã và đang trở thành một điều không thể thiếu trong quá phát triển của doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp trong nước bắt kịp với “Chuyển đổi số”, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Đề án xác định “Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp” và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Theo đó, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ.

6 mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp
6 mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Chuyển đổi số sẽ được chia làm 6 cấp độ như sau:

Mức 0 – Chưa chuyển đổi số

Doanh nghiệp/công ty chưa có một hoạt động nào hoặc chỉ mới tiếp cận bề nổi của chuyển đổi số

Mức 1 – Khởi động

Doanh nghiệp/công ty đã bắt đầu có một số hoạt động khởi động trong việc chuyển đổi số.

Mức 2 – Bắt đầu

Doanh nghiệp/công ty đã tìm hiểu và nhận thức được sự quan trọng của chuyển đổi số trong từng bộ phận công việc cụ thể. Chuyển đổi số bắt đầu đem lại lợi ích đáng kể trong hoạt động của doanh nghiệp/công ty cũng như trải nghiệm của khách hàng

Mức 3 – Hình thành

Việc chuyển đổi số doanh nghiệp/công ty đã cơ bản được hình thành và phân loại ở các bộ phận, đem lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho các hoạt động của doanh nghiệp/công ty cũng như trải nghiệm của khách hàng. Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số mức 3 là bắt đầu hình thành doanh nghiệp số

Mức 4 – Nâng cao

Chuyển đổi số của doanh nghiệp/công ty được nâng tầm thêm một bước. Nền tảng số, công nghệ số, dữ liệu số giúp tối ưu nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/công ty cũng như trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số mức 4 cơ bản trở thành doanh nghiệp số với một số quy mô và cách thức kinh doanh chính dựa trên nền tảng số và dữ liệu số

Mức 5 – Dẫn dắt

Chuyển đổi số doanh nghiệp/công ty lúc này đã đạt mức độ tiệm cận hoàn thiện. Doanh nghiệp/công ty thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức kinh doanh, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền tảng số và dữ liệu số. Doanh nghiệp/công ty có khả năng dẫn dắt chuyển đổi số, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.

Các mức độ chuyển đổi số ở trên sẽ được xem xét và thẩm định bởi Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ đó, Bộ sẽ cấp “Chứng nhận mức độ chuyển đổi số” cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp/công ty sẽ sử dụng Chứng nhận này để quảng cáo thương hiệu cũng như đăng ký tham gia các chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp và các đề án chuyển đổi số của cơ quan nhà nước.